Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o udostępnieniu nieodpłatnej usługi Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni.

Za pomocą usługi eBOK Użytkownik może uzyskać, w dowolnym czasie, dostęp do informacji o wymiarze opłat, saldach i dokonywanych wpłatach za użytkowanie lokalu, za rok poprzedni i bieżący.

Rejestracja Użytkownika w systemie eBOK następuje:

1. po osobistym zgłoszeniu się do siedziby Spółdzielni, pok. 11, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) pracownikowi Spółdzielni, celem weryfikacji;

2. przesłaniu skanu wypełnionego i podpisanego przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: info@rsm-radomsko.pl i telefonicznym zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika oraz danych dotyczących lokalu przez pracownika Spółdzielni zgodnie z “Instrukcją identyfikacji i uwierzytelniania Klienta w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

W wyniku pozytywnej weryfikacji, Użytkownik systemu eBOK otrzymuje login i hasło do pierwszego logowania, które odbiera osobiście lub które Spółdzielnia przesyła, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym, adres e-mailowy.

Podczas pierwszego logowania Użytkownik zobowiązany jest do zmiany otrzymanego hasła.

Zarząd RSM

Prezes Zarządu mgr inż. Irena Łęska

Z-ca Prezesa Zarządu mgr inż. Jolanta Konieczna