Formularze

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU
(dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
(w związku z zamiarem zbycia prawa odrębnej własności lokalu spółdzielczego własnościowego prawa do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego)