Sprawozdania

ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE

10, 12, 13 czerwca 2024.

PORZĄDEK DZIENNY WALNEGO ZGROMADZENIA

10, 12, 13 czerwca 2024.

ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE

26, 27, 29 czerwca 2023.

PORZĄDEK DZIENNY WALNEGO ZGROMADZENIA

26, 27, 29 czerwca 2023.

LIST POLUSTRACYJNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Wnioski lustracji z działalności RSM za okres 01.01.2019 – 31.12.2021 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE

CZĘŚĆ I 27.06.2022

ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE

CZĘŚĆ II 29.06.2022

ZAWIADOMIENIE WALNE ZGROMADZENIE

CZĘŚĆ III 30.06.2022

PORZĄDEK DZIENNY WALNEGO ZGROMADZENIA

27, 29, 30 czerwca 2022