Rys historyczny

Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada swoją siedzibę w mieście
Radomsko, w powiecie radomszczańskim, w województwie łódzkim.

Spółdzielnia powstała na przełomie lat 1957/1958.

W dniu 27 października 1957 roku na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzony został Statut Spółdzielni, a 3 stycznia 1958 roku Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim pod nazwą:
„Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa”.

Pierwsza Rada Nadzorcza powołana została w składzie:
Witold Stasiewicz,
Bolesław Sroka,
Hieronim Klimczak,
Stanisław Stalka,
Izabela Gałązka,
Jerzy Mękwiński,
Mirosław Hirsz,
Damian Brych.

Powołano pierwszy Zarząd w składzie:
Józef Rurarz,
Antoni Żywuszko,
Mieczysław Gacka.

W roku 1960 wybudowany został pierwszy budynek mieszkalny z 19 mieszkaniami.

Zasoby zarządzane przez
Radomszczańską Spółdzielnię Mieszkaniową

Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa według stanu na dzień 31.12.2019r.:

  • zrzeszała 5113 członków, a w jej zasobach zamieszkiwało 9470 osób
  • była właścicielem 3358 mieszkań o pow. użytk. 159237,20 m2 i zarządzała 1721
    mieszkaniami stanowiącymi własność odrębnych właścicieli o pow. użytk. 88016,08 m2
  • posiadała prawo do gruntów o obszarze 48,1247 ha

Łącznie zasoby mieszkaniowe zarządzane przez Spółdzielnię to: 101 budynków, 5079
mieszkań, 247253,28m2 powierzchni użytk.
Spółdzielnia jest również właścicielem lokali biurowych, handlowo-usługowych,
gospodarczych o powierzchni użytk. 6877,96 m2 oraz 356 garaży o powierzchni użytk.
5767,71 m2.

Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną, remontową i inwestycyjną w
oparciu o własną grupę remontowo-budowlaną i poprzez wykonawców zewnętrznych oraz
działalność kulturalno-oświatową dla członków i ich rodzin.