Statut spółdzielni

Statut Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (tekst jednolity)

Statut <- link do dokumentu

Aneks nr 2 do Statutu Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Aneks nr 2 <- link do dokumentu

Aneks nr 3 do Statutu Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Aneks nr 3 <- link do dokumentu