Kontakt

ADRES:

RADOMSZCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
97-500 Radomsko ul.Piastowska 10

Numery telefonów i adresy e-mailowe:

Sekretariat ……………………………. 44 683 03 24
Zarząd
rsm@poczta.fm
Główny księgowy
rsm_dk@poczta.fm

Dział księgowości………………44 683 49 46
Czynsze
Windykacja
Informacja
info@rsm-radomsko.pl

Dział GZM………………………………….44 683 41 85
Sprawy techniczne
rsm_gzm@poczta.fm
Administratorzy
administratorzy@rsm-radomsko.pl

Dział członkowsko-mieszkaniowy ………………………………….44 683 03 17
Dział Organizacyjno-samorządowy
Dział Ekonomiczny
dz.ekonom@rsm-radomsko.pl
Klub RSM
info@rsm-radomsko.pl

Grupa Remontowo-Budowlana ul.Jagiellońska 7:

Zgłaszanie awarii , remonty, konserwacje……………….44 683 87 66

Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni:

Anna Stępińska………………
rodo-iod@rsm-radomsko.pl

Godziny pracy spółdzielni:

Poniedziałek – Piątek …………………7.07.00 – 15.00

Klub RSM
Poniedziałek – Piątekkk …. ……………..15.10 – 20.45

Przyjęcia interesantów:

Prezes Zarządu
W robocze wtorki …. …………………………………………….7.010.00 – 12.00

Z-ca Prezesa ds. Tech i GZM
W robocze czwartki …. ……………………………………….7.010.00 – 12.00

Rada Nadzorcza
W pierwszą roboczą środę miesiąca …. …7.016.00 – 17.00
(oprócz miesiąca lipca i sierpnia)

Wnioski i skargi przyjmują Zarząd i Rada Nadzorcza:

Wnioski i skargi do Zarządu i Rady Nadzorczej można składać również w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, poprzez wrzucenie pisma do skrzynki korespondencyjnej przed wejściem do siedziby Spółdzielni lub przesłanie pocztą na adres Spółdzielni.